PPOŻ

 

Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

1.Opracowanie niezbędnych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa obiektu w tym:

  • opracowanie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

  • wykonanie planów ewakuacji w postaci graficznej,

  • opracowanie bieżących analiz dotyczących bezpieczeństwa pożarowego oraz przygotowanie wewnętrznych zarządzeń dotyczących jego poprawy,

  • opracowanie instrukcji postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

2.Nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym budynków, obejmujący m.in.:

  • przeglądy techniczne, konserwacje, legalizacje i naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego,

  • sprzedaż i montaż gaśnic oraz oznakowania p.poż. i ewakuacyjnego,

  • konserwacje hydrantów,

  • pomiary wydajności i ciśnienia instalacji hydrantowej na zgodność z Polską Normą,

  • próby ciśnieniowe węży na maksymalne ciśnienie robocze instalacji,

  • kontrole prawidłowości oznakowania dróg ewakuacyjnych i urządzeń przeciwpożarowych,

Komentowanie jest wyłączone